خبر

تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ مهر

امشب در تفسير خبر، ٨.٣٠ تهران : آنچه در كركوك گذشت و مي گذرد با نگاهي به اظهارات اخير پرزيدنت ترامپ در مورد...

Loading...

News: